Σε αυτό το DVD, ο Graham αναθεωρεί όλα τα διαθέσιμα αξιοθέατα του GLOCK, περιγράφοντας τις διαφορές μεταξύ στυλ ανταγωνισμού και μάχης. Δεκάδες επιλογές εντοπισμού επεξηγούνται και αξιολογούνται με ειλικρίνεια, μαζί με την εγκατάσταση πολλών αξιοθέατων, συμπεριλαμβανομένων των λέιζερ και των νυχτερινών αξιοθέατων. Ο Graham συζητά επίσης πώς να εγκαταστήσετε εκτεταμένες απελευθερώσεις μαγνητών, διαλείμματα και πώς να τους κάνουμε να λειτουργήσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά.

Το DVD καλύπτει επίσης όλα τα διαθέσιμα εξαρτήματα σκανδάλης, καθώς και τον τρόπο συνδυασμού τους για διαφορετικούς σκοπευτές και εφαρμογές, μαζί με τη συγκέντρωση τόσο της μάχης όσο και του σκανδαλισμού στόχου.

Δείτε περισσότερα στο: //www.americangunsmith.com/.