1 από 2 βαριά αλογάκια για φακούς εμπρός και πίσω
Φαλακρός αετός βαριά άμμος για μπροστινές και οπίσθιες γυάλινες τσάντες

2 από 2 Χαλαρή άμμος φαλακρός αετός για τσάντες μετωπικής και οπίσθιας λήψης
Φαλακρός αετός βαριά άμμος για μπροστινές και οπίσθιες γυάλινες τσάντες

Μοντέλο BL11180 Heavy-Sand για εμπρός και πίσω τσάντες γυρίσματος!

15 LB. ΤΣΑΝΤΑ ΒΑΡΕΩΝ, ΜΑΥΡΟ ΠΕΤΡΟΥ
• Σχεδόν διπλάσια από την πυκνότητα της πυριτικής άμμου για βέλτιστη σταθερότητα της πίσω τσάντας.
• Σημαντικά λιγότερο δαπανηρή από την αντίστοιχη πυκνότητα άμμο ζιρκονίου.
• Ο διαγωνισμός Benchrest είναι νόμιμος. Χρησιμοποιείται από τους κορυφαίους Shooters των ΗΠΑ F-Class Team.
• Καθαρίστε, στεγνώστε και απαλλαγμένο από οργανικό υλικό

Δείτε περισσότερα στο: //www.bullets.com/.