Η εταιρεία διανομής ενέργειας BSES Yamuna συνεργάστηκε με την αστυνομία του Δελχί για να προωθήσει την εκπαίδευση αυτοάμυνας σε νέες γυναίκες.

Οι υπάλληλοι της εταιρείας δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τις νέες γυναίκες με τις απαραίτητες δεξιότητες, για να προστατευθούν. Εκτός από τη σωματική άσκηση, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης συμβουλές για να χειριστούν «δύσκολες καταστάσεις».

Στο πρώτο στάδιο, πάνω από 500 νεαρά κορίτσια και γυναίκες έχουν ήδη εκπαιδευτεί ως μέρος αυτής της πρωτοβουλίας.