Ο John Pierre, εκπαιδευτής γυμναστικής διασημοτήτων, θα διοργανώσει σεμινάρια ανοιχτά στο κοινό, κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς New You Health Fest για την εκπαίδευση των γυναικών στην αυτοάμυνα και την ασφάλεια.

"Αυτό δεν επικεντρώνεται μόνο στην αυτοάμυνα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες εκτρέφονται και μεγαλώνουν για να είναι παθητικοί και υποτακτικοί και πώς οι άνδρες μεγαλώνουν για να είναι βίαιοι", δήλωσε ο Pierre. "Θα μιλήσουμε για το πώς οι γυναίκες μπορούν να ενδυναμωθούν με φυσικούς, διατροφικούς και συναισθηματικούς τρόπους."