Το γραφείο του σερίφη της επαρχίας Sangamon ανακοίνωσε ότι θα παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τεχνική βοήθεια στους κατοίκους που χρειάζονται βοήθεια για να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας κρατικής πυροβόλων όπλων.

Από τον Ιανουάριο του 2014, οι κάτοικοι μπορούν να έρθουν στο λόμπι των αρχείων του σερίφη, που βρίσκονται στο εσωτερικό του συγκροτήματος Sangamon County, του Ninth και Adams. Ένας υπολογιστής θα είναι διαθέσιμος για να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας του Κράτους του Ιλλινόις που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική αίτηση αδείας. Η εγκατάσταση θα έχει επίσης μια κάμερα έτσι ώστε οι αιτούντες να μπορούν να πάρουν την φωτογραφία ταυτότητας και ένα σαρωτή να σαρώσει στο πιστοποιητικό αποδεικνύοντας ότι ο αιτών έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη εκπαίδευση.