Οι ανησυχίες ανέκυψαν από το γραφείο Sheriff του νομού του Illinois σχετικά με μια πρόταση που θα εμπόδιζε την κρατική αστυνομία και τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να χρησιμοποιούν το πανελλαδικό κέντρο εκκαθάρισης της ποινικής ιστορίας για να καθορίσουν εάν οι αιτούντες για κρυφές άδειες μεταφοράς αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.