Στην Ινδία θα πρέπει να στρατολογηθούν νέες θηταιωτικές δυνάμεις από τους νέους ηγέτες του Δελχί, να περιπολούν τους δρόμους και να αυξήσουν την ασφάλεια των γυναικών.

Η Rakhi Birla, οι νέες γυναίκες της πόλης και ο υπουργός παιδείας, δήλωσε ότι σκοπεύει να προσλάβει πρώην στρατιωτικό προσωπικό και εμπειρογνώμονες σε πολεμικές τέχνες, να εκπαιδεύσει γυναίκες εθελοντές να περιπολούν τους δρόμους της πρωτεύουσας.