Ένα δημοφιλές σεμινάριο αυτοάμυνας των γυναικών επιστρέφει στο Κέντρο Costick στο Farmington Hills, Michigan τον Φεβρουάριο.

Πάνω από 1.000 γυναίκες συμμετείχαν στα σεμινάρια αυτοάμυνας της επιτροπής ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης Farmington Hills / Farmington (EPC), τα οποία παρουσιάστηκαν δύο φορές ετησίως τα τελευταία επτά χρόνια.