Τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Σύστημα Ελέγχου Ιστορικού Ελέγχου (NICS) του FBI ανέφεραν 1.300.100 επιταγές το Μάρτιο του 2010, κατατάσσοντας το μήνα τον δεύτερο υψηλότερο Μάρτιο (πέμπτο υψηλότερο συνολικό μήνα) για τους περισσότερους ελέγχους NICS. Ο αριθμός αυτός, ενώ μειώθηκε κατά 3, 3% από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν τον Μάρτιο του 2009 - το αρχικό στάδιο της συνεχιζόμενης αύξησης των πωλήσεων πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών - αυξήθηκε κατά 24, 9% έναντι των ελέγχων τον Μάρτιο του 2008. Ο συνολικός αριθμός ελέγχων από την αρχή του NICS είναι 113.680.372.

Πηγή: Εθνικό Ίδρυμα Αθλητισμού Σκοποβολής