Στην Ινδία, μετά το περιστατικό Nirbhaya, η ασφάλεια είναι απαραίτητη στις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει βήματα για να εξασφαλίσουν μια ασφαλή μετακίνηση για τους εργαζόμενους των γυναικών τους, και ακόμη εκπαίδευσαν το γυναικείο προσωπικό τους σε βασικές τεχνικές αυτοάμυνας.

Οι αστυνομικοί που συνοδεύουν τους εργαζόμενους γυναικών εάν συλλέγονται και αποσύρονται κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών έχουν γίνει μια συνήθης πρακτική μεταξύ των εταιρειών, όπως και τα φόρουμ των γυναικών και τα κυπριακά προβλήματα για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις εγκαταστάσεις.