Ο Ιανουάριος θα σηματοδοτήσει την επέτειο της Λέσχης Αστυνομικών Δραστηριοτήτων (PAL) και των Εναλλακτικών της Βίας (ATV) που συνεργάζονται για την ελεύθερη αυτοδυναμία και την άμυνα των γυναικών και των κοριτσιών.

Πολλοί συμμετέχοντες παρακολούθησαν να μάθουν πώς να συνειδητοποιούν καλύτερα το περιβάλλον τους και πώς να αναγνωρίζουν μια επίθεση προτού να χτυπήσουν, και στη συνέχεια να λάβουν ασφαλείς και κατάλληλες ενέργειες. Στόχος τους είναι να φτάσουν με ασφάλεια στις οικογένειές τους στο τέλος κάθε ημέρας.

Η εκπαίδευση αναφέρεται ως WWE - Γυναικεία ευεξία και ενδυνάμωση αυτοάμυνας.