Χαρακτηριστικά

-Προσθήκη κλειδαριές, κλειδαριές σκανδάλης και στηρίγματα φανών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Gorhinopd.com.