Οι πωλήσεις πυροβόλων όπλων των ΗΠΑ επλήγησαν σε νέο υψηλό το 2013, περισσότεροι από 21 εκατομμύρια αιτήσεις διεξήχθησαν μέσω του εθνικού συστήματος ελέγχου ιστορικού πέρυσι, αύξηση 8% σε σχέση με το 2012.

"Από τη μια πλευρά οι άνθρωποι ένιωθαν ότι η κατοχή πυροβόλου όπλου ήταν αποτελεσματικό μέσο προστασίας", δήλωσε ο John Hudak στο Ινστιτούτο Brookings. "Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που ένιωθαν ότι η κυβέρνηση θα εισέλθει και θα αρχίσει να στρογγυλοποιεί τα όπλα".