Το ενδιαφέρον για κρυφά μαθήματα μεταφοράς στο Illinois έχει αυξηθεί δραματικά καθώς ανοίγει η διαδικασία υποβολής της 5ης Ιανουαρίου.

Ο Μάρκος Μάγκος, εκπαιδευτής που εργάζεται για το Trigger Talent στο Godfrey, λέει ότι οι τάξεις του είναι κρατημένες για εβδομάδες εκ των προτέρων. Μια άλλη επιχείρηση, η σειρά Ramparts στο Pocahontas, έχει εκπαιδεύσει 650 άτομα από τον Οκτώβριο.

Όποιος θέλει να πάρει μια άδεια CCW στο Illinois πρέπει να ολοκληρώσει ένα 16ωρο μάθημα από έναν εκπαιδευτή που έχει εγκριθεί από την Πολιτειακή Αστυνομία του Illinois.