Οι πρόσφατοι αριθμοί της αστυνομίας της πολιτείας NJ δείχνουν ότι οι άδειες αγοράς όπλων σε όλη την επικράτεια αυξήθηκαν κατά 67%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκδόθηκαν 59.120 άδειες για την αγορά όπλων το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Οι αιτούντες άδειες αγοράς πυροβόλων όπλων πρέπει να είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι και όσοι ζητούν άδειες αγοράς όπλων πρέπει να είναι τουλάχιστον 21. Κάθε αίτηση απαιτεί δακτυλικά αποτυπώματα και έλεγχο ιστορικού της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της ψυχικής υγείας και των εγκληματικών ιστοριών.