Ο νόμος απαιτεί από τις πόλεις και τις επαρχίες να επιτρέπουν στους ανθρώπους να μεταφέρουν κρυμμένα πυροβόλα όπλα σε δημόσια κτίρια εκτός εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο, αλλά η κομητεία Leavenworth απαλλάσσεται μέχρι το τέλος του έτους. Ο νομός μπορεί να ζητήσει πρόσθετη απαλλαγή τεσσάρων ετών, αλλά πρέπει να παράσχει στο κράτος σχέδιο εφαρμογής μέτρων ασφαλείας.