Μια προσφυγή κατατέθηκε από την Knife Rights, στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής δίκης πολιτικών δικαιωμάτων κατά της Νέας Υόρκης, που οδήγησε σε άρνηση του δικαστή να επιτρέψει υποτιθέμενα "ελαττώματα" στην περίπτωση των εγγράφων προς διόρθωση.

Ο δικαστής χρησιμοποίησε προηγουμένως αυτά τα "ελαττώματα" για να προσπαθήσει να απορρίψει την υπόθεση. Η αμερικανική περιφερειακή δικαστής Katherine B. Forrest έκρινε προηγουμένως ότι οι ενάγοντες δεν έχουν το δικαίωμα να μηνύσουν, διότι η καταγγελία δεν αναγνώρισε συγκεκριμένα μαχαίρια που θα ήταν παράνομα υπό την παρερμηνεία του νόμου της Νέας Υόρκης από το κράτος.