Η LaserLyte έχει συνδυάσει τα πιο δημοφιλή εργαλεία κατάρτισης λέιζερ για να δημιουργήσει ένα σύστημα ενιαίας στάσης της κατάρτισης λέιζερ εισόδου επιπέδου με όλα τα απαραίτητα σε ένα πακέτο. Το Training Tyme Kit περιλαμβάνει το συμπαγές πιστόλι LaserLyteTrigger Tyme και τον εκπαιδευτή λέιζερ λέιζερ γενικής χρήσης LT-PRO και έναν στόχο Tyme Reaction για την καταγραφή επιτυχιών.

Δείτε περισσότερα στο www.laserlyte.com.