ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΟΣ
Έχετε κουραστεί από συμβατικά συστήματα CCTV με κακή ή θολή απόδοση; Ανοίξτε τα μάτια σας με τον ΠΡΑΤΕΩΡΗ. Με τρεις ξεχωριστές αλλά πλήρως ενοποιημένες μονάδες με το Video Flashlight (πραγματικό 3D περιβάλλον επιτήρησης με δυνατότητα εικονικής περιπολίας), το Hawk (πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών για την παρακολούθηση πολλαπλών θέσεων) και το VisionAlert (ένα προσαρμόσιμο σύστημα αναλύσεων βίντεο και συναγερμού για real- ανίχνευση κίνησης χρόνου), μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα είστε πιο προετοιμασμένοι για την πρόληψη και την ανταπόκριση σε οποιαδήποτε απειλή ασφάλειας. Επικοινωνία SYColeman, 241 18 St S, Ste 900, Τμήμα GW / LE, Arlington, VA 22202; 703-769-1442; www.l3praetorian.com