Το CR SECURE 2 παρέχει ανώτερη διατήρηση με άμεση πρόσβαση στο όπλο από το χρήστη. Η θήκη διαθέτει ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ασφάλισης που βρίσκεται μεταξύ του σώματος της θήκης και του χρήστη, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δηλαδή "αφαίμαξη".

Ο ελατηριωτός μηχανισμός ασφάλισης απενεργοποιείται από τον αντίχειρα του χρήστη, ενισχύοντας ταυτόχρονα μια φυσική έλξη και μεγιστοποιώντας την ασφάλεια κρατώντας το δάκτυλο τοποθετημένο κατά μήκος της ολίσθησης του χειροτροχού και μακριά από τη σκανδάλη.

Δείτε περισσότερα στο: //www.crspeed.co.za/.