Το επαναστατικό νέο LG-660 Lasergrips της Crimson Trace είναι ένα πλήρως ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού λέιζερ και ενεργοποιείται ενστικτωδώς από έναν διακόπτη πίεσης ενσωματωμένο στην πίσω λωρίδα. Τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες, οι οποίες παρέχουν πάνω από 4 ώρες σταθερού χρόνου ακτινοβολίας και το LG-660 χρησιμοποιεί μια μικρότερη δίοδο 3, 3mm που εκπέμπει την ίδια φωτεινότητα μιας τυπικής διόδου. Ένα must-have! Λάβετε επαφή με το Crimson Trace στη διεύθυνση www.crimsontrace.com