Στο Conway, ο Αρκάνσας οι Πατριώτες του νόμου 746 περπατούσαν στη στήριξη της μεταφοράς όπλων. Η συζήτηση για το κατά πόσον είναι νόμιμη ή όχι ακόμα δεν έχει διευθετηθεί, αλλά οι υποστηρικτές έχουν ερμηνεύσει την πράξη ως νίκη.

"Στη δεύτερη τροπολογία, λέει ότι έχουμε ένα Θεό που έχει το δικαίωμα να είναι σε θέση να φέρει όπλα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του κράτους David Meeks (R-70).

Οι υποστηρικτές του νόμου περπατούσαν με όπλα σε ανοιχτές θήκες.