Αυτοί οι αυτόνομοι bots της Segway Rover από το Marathon Robotics της Αυστραλίας (//marathonrobotics.com/) σχεδιάζονται για στρατιωτικές ασκήσεις ζωντανής εκτόξευσης.

Πηγή: Το Blog πυροβόλων όπλων