Μια ομάδα γυναικών έχει συγκεντρωθεί επάνω στο Κοινοτικό Κέντρο Oak Avenue στο Wisconsin στο Ki Nagare Dojo για να συμμετάσχει σε μια σύντομη πορεία αυτοάμυνας. Για την τιμή μιας δωρεάς στο Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης του Μάρσφιλντ, ο όμιλος πέρασε το τρυπάνι μετά από τρυπάνι, μαθαίνοντας να δουλεύει ολόκληρο το σώμα τους για να υπερασπιστεί μια επίθεση.